(1)
D’Espiney, L. Editorial. Pensar Enf 2013, 17, 1.