[1]
L. D’Espiney, “Editorial”, Pensar Enf, vol. 17, no. 2, p. 1, Dec. 2013.